Kako posluje Telekom?

Način na koji Telekom Srbija posluje krajnje je neprofesionalan. Zašto? Telekom ima akciju gde želi sve korisnike da prebaci na optiku, a ako kažete da ne želite optiku to ipak nije ne! Kako? Telekomovi radnici sami podnose zahteve bez da su Vas prethodno pitali. Kako to znamo? Nama se isto dogodilo, videli smo promene na fiksnom telefonu gde je prebačeno da se vodi na drugu osobu na koju nebi trebalo da se vodi.

Read More